Huyện Lai Vung quyết tâm xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

Cập nhật ngày: 14/09/2023 19:35:45
ĐTO - Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Lai Vung đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn