Từ Hội quán đầu tiên đến lan tỏa mô hình làm ăn liên kết

Cập nhật ngày: 18/11/2023 12:34:36
ĐTO - Xã An Nhơn, huyện Châu Thành không chỉ được nhắc đến là vùng trồng nhãn lớn nhất tỉnh mà nơi đây còn là cái nôi của mô hình Hội quán tỉnh Đồng Tháp. Canh Tân Hội quán ra đời đầu tiên góp phần lan tỏa phong trào làm ăn liên kết, tạo tiền đề quan trọng góp phần phát triển kinh tế tập thể tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Gửi bình luận của bạn