• Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng
  • 04/06/2012
  • Thời tiết hiện đang ở thời điểm giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa. Trên địa bàn tỉnh, hiện nay ngành lâm nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện trồng cây phân tán và chăm sóc rừng.
  • Huyện Đoàn Cao Lãnh
    Hỗ trợ hộ thanh niên thoát nghèo hiệu quả
  • 04/06/2012
  • Giúp đỡ các gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành và đoàn thể. Thời gian qua, Huyện đoàn Cao Lãnh đã thực hiện hiệu quả mô hình “Hỗ trợ hộ thanh niên thoát nghèo”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.
  • Nỗi lo sạt lở mùa mưa bão
  • 04/06/2012
  • Từ đầu mùa mưa đến nay, tình hình sạt lở tại nhiều địa phương cặp sông Tiền trên địa bàn tỉnh như: thành phố Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, huyện Hồng Ngự,... diễn biến phức tạp.
Xem tin đã đăng theo ngày: