“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Cập nhật ngày: 21/04/2024 05:31:31

ĐTO - Đó là chủ đề của kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do UBND tỉnh vừa ban hành nhằm truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”.


Phổ cập bơi cho trẻ em để phòng tránh đuối nước

Theo đó, thời gian triển khai từ ngày 1 - 30/6/2024, phạm vi trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế, như: truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội...

Đồng thời thông tin rộng rãi Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và đường dây bảo vệ trẻ em số 02778.51.61.71 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh để người dân và trẻ em được biết nhằm kịp thời thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, ngược đãi, vi phạm quyền trẻ em. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, các cuộc thi, giao lưu văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Vận động toàn xã hội cùng hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các công trình (trường, lớp học, thư viện, hồ bơi, các công trình vui chơi giải trí, treo các biển cảnh báo về phòng, chống đuối nước...) dành cho trẻ em; phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn có 1 công trình vì trẻ em nhân Tháng hành động.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn lao động, tai nạn giao thông... để chủ động có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè, mùa mưa, bão và mùa nước nổi.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn