Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP

Cập nhật ngày: 20/11/2023 10:05:29

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231120100640xhhhh.mp3

 

ĐTO - Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)) và có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023. Nhiều điểm mới của Nghị định đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT như: mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho một số nhóm đối tượng...

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện trong hệ thống BHXH huyện, thành phố chuyển đổi mã mức hưởng BHYT từ mã số 4 sang mã số 2 đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (có mã đối tượng KC); đổi mã mức hưởng từ mã 4 sang mã 3 đối với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV); phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT của các đối tượng được bổ sung tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP như sau: vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 10, Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, CSDL về cư trú.

Đặc biệt lưu ý, trường hợp người tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng và danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ BHYT cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới, thì theo mức hưởng cao nhất.

Về thủ tục KCB BHYT, người tham gia BHYT khi KCB phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử (Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP).

Như vậy, trường hợp thẻ BHYT được tích hợp trên ứng dụng VneID (định danh điện tử mức độ 2) thì được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VneID để đi khám chữa bệnh.

Trường hợp sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 để đăng nhập ứng dụng VssID thì có thể được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT lưu ý về việc thanh toán chi phí KCB BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp: người tham gia BHYT vào cơ sở KCB để điều trị trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng ra viện từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thì được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định này (Điều 4 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP).

V.H.

Gửi bình luận của bạn