Công đoàn Viên chức tỉnh

Duy trì phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở và đoàn viên, người lao động

Cập nhật ngày: 06/01/2023 05:38:55

ĐTO - Năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết đề ra. Nổi bật, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; giới thiệu 69 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 172,5%); hỗ trợ xây dựng 4 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở; 1.497 đoàn viên nữ đăng ký và xét đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức 3 lớp (đạt 150%) tập huấn nghiệp vụ Công đoàn; 52/53 Công đoàn cơ sở “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong năm 2022...


Công đoàn Viên chức tỉnh tặng quà Tết Trung thu cho con em đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, viên chức. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động gắn với chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Đồng Tháp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2023. Tiếp tục duy trì phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở và đoàn viên, người lao động, chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết của Công đoàn, thực hiện công tác tài chính công đoàn, các chuyên đề khác của Công đoàn.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn