Hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương, phụ cấp mới để thực hiện sau năm 2023

Cập nhật ngày: 08/05/2023 09:09:16

ĐTO - Cử tri kiến nghị sớm thực hiện điều chỉnh tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức để đối tượng này yên tâm công tác, ổn định cuộc sống.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38 ngày 9/5/2019 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1/7/2019) và xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 nên chưa đủ điều kiện để tiếp tục tăng mức lương cơ sở (giai đoạn 2020-2022) và cải cách chính sách tiền lương dẫn đến có nhiều khó khăn trong đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và chưa động viên được các đối tượng này yên tâm công tác, ổn định cuộc sống như ý kiến cử tri nêu.

Trước thực trạng nêu trên, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm sau, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV thông qua từ ngày 1/7/2023 nâng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%) để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn