Khảo sát thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tam Nông

Cập nhật ngày: 15/08/2023 13:24:55

ĐTO - Ngày 15/8, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm Trưởng đoàn đến khảo sát hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2018 - 2023. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiều Thế Lâm tham dự.


Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với UBND huyện Tam Nông

Giai đoạn 2018 - 2023, toàn huyện Tam Nông tổ chức cho hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo vay được hơn 6.740 lượt với số tiền trên 201 tỷ đồng; thực hiện 6 dự án mô hình giảm nghèo bền vững có tổng nguồn vốn gần 4,7 tỷ với 93 hộ vay. Địa phương cũng tổ chức gần 180 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với hơn 5.300 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo nhằm giúp cho người lao động tận dụng thời gian nhàn rỗi để làm nghề tại nhà, tăng thêm thu nhập với mức thu nhập từ 120.000 - 150.000 đồng/người/ngày. Theo UBND huyện, năm 2022, kết quả rà soát tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 799 hộ, hộ cận nghèo còn 642 hộ.


Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiều Thế Lâm phát biểu tại buổi khảo sát tại UBND xã Phú Cường

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiều Thế Lâm cho biết, công tác giảm nghèo là việc làm thường xuyên nên phải nâng dần chất lượng, đưa ra chỉ tiêu ngày càng cao hơn để nâng mức sống của người nghèo. Trong công tác giảm nghèo cần quan tâm đến chất lượng sống của người nghèo thì mới đạt được giá trị cốt lõi. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách hỗ trợ của nhà nước; công tác dạy nghề phải có kế hoạch, vận động xã hội hóa kinh phí và nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại các hộ ở xã Phú Cường gồm: hộ ông Huỳnh Văn Tuấn là hộ nghèo; thương binh Nguyễn Văn Mão; hộ bà Nguyễn Thanh Bé Hai mới thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Bèo - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, xã tổ chức cho 676 lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo vay với số tiền trên 20 tỷ đồng; triển khai thực hiện dự án mô hình giảm nghèo bền vững với tổng vốn 650 triệu đồng với 13 hộ vay nhằm giúp người dân giải quyết việc làm, phát triển sản xuất. Qua đó, năm 2022, kết quả rà soát xã còn 38 hộ nghèo và 62 hộ cận nghèo.


Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tam Nông

Qua khảo sát, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội yêu cầu địa phương quan tâm đến các đối tượng mới thoát nghèo để tiếp tục hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; tranh thủ các nguồn vốn vay để kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận vốn nhằm có điều kiện vươn lên thoát nghèo; công tác dạy nghề lao động ở nông thôn cần gắn với giải quyết việc làm cho người dân. Đồng thời phân công các hội, đoàn thể ở địa phương giúp đỡ các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định; huy động các nguồn vốn để chăm lo hộ nghèo gắn với việc làm để tự vươn lên và thoát nghèo.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn