Ký kết chương trình tín dụng xã hội, chính sách về giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 07/08/2023 05:31:38

ĐTO - Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cao Lãnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng xã hội, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn TP Cao Lãnh.


Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cao Lãnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp (bên trái) tại lễ ký kết kế hoạch phối hợp

Theo nội dung ký kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cao Lãnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến Nhân dân, trong đó, ưu tiên người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo”.

Lễ ký kết nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Phương Nga - Phước Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn