Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật ngày: 22/09/2023 05:15:34

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo, để thực hiện Công điện số 825 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện tốt các chỉ đạo về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng và có giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra (hoàn thành việc tổng rà soát trước ngày 15/11/2023).

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

Đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại cấp xã, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương.

Cùng với thực hiện chỉ đạo trên, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức và toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 4 tháng 10”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 4 tháng 10; duy trì thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Song song đó, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; xây dựng mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy; biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; đầu tư kinh phí trang bị trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia chữa cháy, và cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có tai nạn cháy, nổ xảy ra...

Từ ngày 1/10 - 10/10/2023, các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND huyện, thành phố tổ chức treo băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu, áp-phích tuyên truyền tại trụ sở làm việc, các trục đường chính tại khu vực đô thị, các chợ, trung tâm thương mại, các khu, cụm tuyến dân cư và các địa điểm có nguy cơ về cháy, nổ.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn