• Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở Đảng
  • Thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, trong đó việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng được triển khai thực hiện thí điểm ở các huyện Cao Lãnh, Lấp Vò và Châu Thành.
  • Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
  • 17/05/2013
  • Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành trọn tình cảm cho nhân dân, cho Đảng. “Trước hết nói về Đảng”, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đến vấn đề xây dựng Đảng và xuyên suốt là tư tưởng về tăng cường, củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
  • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác
  • 17/05/2013
  • Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động (CB,ĐV&NLĐ) tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng tổ chức Đảng tại cơ sở trong sạch vững mạnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: