• Chú trọng kết nạp đảng viên trong sinh viên
 • 26/07/2013
 • Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp xác định, công tác kết nạp đảng viên (ĐV) trong sinh viên (SV) là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với công tác xây dựng Đảng, từ năm 1998 đến tháng 6/2013, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp đã bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp được 1.300 ĐV là SV, đồng thời giới thiệu hơn 2.700 SV ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng.
 • Kết nạp đảng viên vượt kế hoạch đề ra
 • 24/07/2013
 • Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lấp Vò xác định công tác kết nạp đảng viên (ĐV) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên.
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc
 • 22/07/2013
 • Đảng bộ xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) có 14 chi bộ trực thuộc với trên 290 đảng viên (ĐV). Sau thời gian triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đến nay chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
 • Công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực
 • 15/07/2013
 • Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai thực hiện khá đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 và công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao theo Điều 30 Điều lệ Đảng.
 • Không chỉ cho hộ nghèo “cần câu”...
 • 12/07/2013
 • 126 hộ thoát nghèo là kết quả mà Đảng bộ xã Tân Bình (huyện Châu Thành) đã làm được trong thời gian qua. 74 hộ sẽ được thoát nghèo trong năm 2013 là mục tiêu mà Đảng bộ xã đang tiếp tục cố gắng thực hiện.
 • Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
 • 08/07/2013
 • Xác định công tác nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu tiên quyết, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Xem tin đã đăng theo ngày: