Đảng bộ huyện Tháp Mười

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật ngày: 23/08/2013 04:52:43

Để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và trực thuộc Đảng bộ cơ sở có nhiều cố gắng đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ. Cụ thể, một số chi bộ đã mạnh dạn chọn 2 đến 3 vấn đề quan trọng và trọng tâm đưa ra chi bộ thảo luận, quyết định phương hướng cho tháng tới, từ đó làm cho chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến rõ rệt. Trong sinh hoạt, chi bộ có đánh giá tình hình tư tưởng, việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, việc chấp hành của đảng viên (ĐV), thông báo tình hình diễn biến của ĐV.

Đảng bộ xã Đốc Binh Kiều là một trong những đơn vị có chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở. Theo đồng chí Trần Bổn Thới - Bí thư Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều: “Qua triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bước đầu cho thấy từng chi bộ có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, vấn đề quan trọng được đưa ra bàn bạc thảo luận trong cuộc họp, nên có sự thống nhất cao. Bên cạnh đó, các Ban đảng thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy xã và trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện, từ đó đạt được kết quả khá tốt”.

Việc phân công nhiệm vụ cho ĐV bước đầu có chuyển biến tích cực. Theo đó, các chi bộ phân công ĐV chính thức giúp đỡ, giáo dục đoàn viên và quần chúng đưa vào quy hoạch nguồn kết nạp ĐV mới. Riêng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, các chi bộ khóm, ấp đã lồng ghép để phân công ĐV thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đối với ĐV ở nông thôn với tinh thần trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa phương chủ động việc chuyển ĐV tham gia sinh hoạt nơi cư trú nhằm xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng nơi ĐV đang công tác với chi ủy nơi cư trú, giúp cho việc quản lý ĐV chặt chẽ hơn, từng ĐV xây dựng được mối quan hệ và tích cực tham gia ý kiến đóng góp, giúp cho chi ủy thực hiện tốt các lĩnh vực chính trị ở địa phương, đồng thời nêu cao vai trò tiên phong, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của từng ĐV, quan hệ gắn bó gần gũi với nhân dân, khắc phục những biểu hiện sống xa dân.

Đồng chí Võ Hữu Trung - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười cho biết: “Hoạt động sinh hoạt của các chi bộ thời gian qua có chuyển biến tích cực, nâng dần được chất lượng và hiệu quả. Trong đó, các nội dung, chương trình sinh hoạt từng bước đổi mới, sinh hoạt đi vào nề nếp. Đặc biệt, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ của ĐV được nâng lên trong việc tham gia đóng góp ý kiến; các chi bộ có xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình”.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn