Đảng ủy xã An Nhơn

Điểm sáng về công tác phát triển đảng viên mới

Cập nhật ngày: 16/08/2013 04:34:05

Đồng chí Lê Mai Dung - Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn, huyện Châu Thành chia sẻ, công tác phát triển đảng viên (ĐV) ở xã An Nhơn gặp khó khăn do quần chúng chưa nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia; công tác tạo nguồn cơ sở chưa được chuẩn bị ngay từ đầu; các đoàn thể ở ấp chưa nắm rõ qui trình giới thiệu ĐV mới; trình độ văn hóa còn là rào cản.

Từ năm 2008 đến năm 2010, Đảng ủy xã kết nạp được 53 ĐV mới, thấp hơn 21 ĐV so với chỉ tiêu. Để khắc phục hạn chế này, Đảng bộ xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc từng chi bộ ngành, ấp, trường học. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đảng bộ xã yêu cầu các ĐV phụ trách cơ sở phải chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, phát huy vai trò, trách nhiệm của những người có uy tín...

Với cách làm sát thực trên, chỉ trong 2 năm 2011 - 2012 Đảng bộ xã đã kết nạp được 54 ĐV mới, vượt 5 ĐV so với chỉ tiêu. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã cử 21 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và tổ chức kết nạp 10 ĐV mới, theo kế hoạch đến hết năm 2013, Đảng bộ sẽ kết nạp thêm 8 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng năm, cấp ủy xã lựa chọn từ 15 - 20 quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt để cử đi học lớp cảm tình Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giác ngộ về Đảng, tạo điều kiện để quần chúng tích cực có động cơ phấn đấu, tu dưỡng vào Đảng; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐV. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng... Hiện toàn Đảng bộ xã có 264 ĐV, sinh hoạt tại 15 chi bộ (7 chi bộ ấp). Năm 2012, Đảng bộ xã có 14 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 93,3%, ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm gần 90%.

Đồng chí Lê Mai Dung cho biết thêm, từ khi làm tốt công tác phát triển ĐV mới đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và của từng ĐV. Từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2015 đến nay, chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi bộ đều được nâng lên; việc ra nghị quyết của các chi bộ ấp đều sát thực, phù hợp với điều kiện địa bàn, nên nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi địa phương.

Đức Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn