Nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây sang người

Cập nhật ngày: 28/03/2023 10:23:01

Theo các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thời tiết hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Do vậy, mỗi người cần chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm. Báo Đồng Tháp ghi nhận công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm của các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh.

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230330110117giacma22210m.mp4

Gửi bình luận của bạn