Huyện Châu Thành

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình

Cập nhật ngày: 20/05/2013 04:04:46

Năm 2013, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Châu Thành phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu trên giao, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu duy trì mức giảm tỷ suất sinh thô, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh ở mức trung bình (103 đến 107 bé trai/100 bé gái), tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 79,72% và tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Trung tâm tăng cường công tác truyền thông chuyển đổi hành vi cho mọi người thực hiện tốt chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, trong đó chú trọng việc xây dựng và duy trì các mô hình truyền thông về dân số phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh, điều kiện của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tổ chức tốt việc cung cấp và thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật làm các dịch vụ KHHGĐ để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về KHHGĐ, đồng thời tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở...

Từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện thường xuyên tuyên truyền công tác dân số-KHHGĐ thay đổi hành vi về thực hiện chính sách dân số trên loa truyền thanh, tại các đểm tư vấn, họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ,... Đối với cấp xã, cán bộ chuyên trách công tác dân số đã tổ chức truyền thông nhóm, vận động tư vấn tại nhà cho hơn 7.000 lượt người.

Kết quả, tính đến cuối tháng 4/2013, toàn huyện có 508 trẻ được sinh ra, tăng 20 trẻ so với cùng kỳ năm 2012, trong đó sinh con thứ 3 là 17 trường hợp, giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2012. Tỷ số giới tính lúc sinh là 117 nam/100 nữ. Tổng các biện pháp tránh thai đã vận động thực hiện đạt 5.473 trường hợp đạt 46,5% kế hoạch, trong đó thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng như triệt sản, vòng tránh thai, thuốc cấy tránh thai,... được 2.269 trường hợp và biện pháp tránh thai phi lâm sàng như bao cao su, thuốc viên tránh thai được 3.204 trường hợp.

Đối với công tác nâng cao chất lượng giống nòi, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân ở xã điểm An Phú Thuận, An Khánh và thị trấn Cái Tàu Hạ, đồng thời tổ chức mở rộng thêm ở 3 xã An Nhơn, Phú Hựu và Tân Nhuận Đông; tổ chức tư vấn cung cấp kiến thức về làm mẹ an toàn, KHHGĐ cho 9 cặp vợ chồng mới đăng ký kết hôn. Ngoài ra, huyện Châu Thành cũng tổ chức sàng lọc trước sinh 29 bà mẹ mang thai và sàng lọc sơ sinh cho 34 trẻ mới sinh.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng trong công tác dân số-KHHGĐ, huyện Châu Thành vẫn còn gặp một số khó khăn. Một số cán bộ chuyên trách công tác dân số tham mưu còn chậm, việc tổ chức hoạt động chưa mang lại hiệu quả cao. Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi ở một số địa bàn chưa được sâu rộng, một bộ phận người dân nhận thức về công tác dân số-KHHGĐ còn chưa cao.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện sẽ tăng cường hoạt động truyền thông, thường xuyên vận động áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại; chú trọng tuyên truyền cho người dân không lựa chọn giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và khám sức khỏe tiền hôn nhân,... Phấn đấu đến 31/5/2013, huyện Châu Thành đạt 70-80% chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn