TP.Hồng Ngự

Biểu dương các mô hình tiên tiến năm 2020

Cập nhật ngày: 11/01/2021 05:12:34

Ban Dân vận TP.Hồng Ngự vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình các mô hình tiên tiến năm 2020.

Năm 2020, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, các mô hình đã không ngừng được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã và đang mang lại lợi ích thiết thực, thu hút đông đảo sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Qua đánh giá có 13 mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: mô hình “Câu lạc bộ hớt tóc và đào tạo nghề miễn phí” của Phường đoàn An Thạnh; mô hình “Câu lạc bộ sáng kiến kinh nghiệm” trong công nhân viên chức lao động, do Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thành lập; mô hình “Vòng tay yêu thương” của Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo An Thạnh,...

Dịp này, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho các mô hình tiêu biểu. Ban Dân vận thành phố cũng đã tổ chức tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

HOÀNG PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn