TP.CAO LÃNH:

Cán bộ, công chức, viên chức tích cực thực hiện văn hóa công sở

Cập nhật ngày: 27/09/2020 05:55:20

ĐTO - Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền TP.Cao Lãnh quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định về chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) trên địa bàn. Qua đó, đa số CB,CC,VC chấp hành tốt các quy định, có ý thức giữ gìn tư cách, phẩm chất và ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần, thái độ trong thực hành công vụ và phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố vững mạnh.


Người dân hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP.Cao Lãnh

 Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố đều đưa việc rèn luyện tư cách, tác phong ứng xử, giao tiếp với Nhân dân khi giải quyết công việc và thái độ giao tiếp với đồng nghiệp tại công sở thành nội dung để mỗi CB,CC,VC đăng ký phấn đấu trong nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc ban hành quy chế làm việc riêng cũng đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân khi liên hệ công tác.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, TP.Cao Lãnh là một trong những địa phương tiên phong trong việc tháo vách ngăn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP.Cao Lãnh đã tạo sự gần gũi giữa công chức với người dân. Anh Nguyễn Văn Tuấn ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh nói: “Bây giờ đi làm giấy tờ nói chung thấy dễ dàng hơn rất nhiều so với thời gian trước đây, cái nào không biết thì hỏi, cán bộ tại bộ phận một cửa hướng dẫn rất nhiệt tình và dễ hiểu, nói thật bây giờ tôi không còn ngại đi đến cơ quan “công quyền” như trước kia nữa...”.

Theo UBND TP.Cao Lãnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một vài bộ phận CB,CC,VC thành phố chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là về lề lối làm việc, tác phong công tác; ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, chưa chủ động sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, còn tình trạng vi phạm các quy định pháp luật... cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc của cơ quan, đơn vị và uy tín của CB,CC,VC trên địa bàn thành phố.

Để chấn chỉnh những hạn chế trên, UBND TP.Cao Lãnh đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt nội dung về việc thực hiện văn hóa công sở đến mỗi CB,CC,VC, đồng thời đưa việc thực hiện văn hóa công sở trở thành một trong những tiêu chí thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị; lắng nghe Nhân dân trình bày nguyện vọng, ý kiến cũng như giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người dân...

Việc thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn TP.Cao Lãnh cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành phố phát động phong trào trong CB,CC,VC chào cờ thứ 2 đầu tuần (ngày đầu của tháng chào cờ ở quảng trường Văn Miếu, các tuần còn lại ở tại sân cờ UBND thành phố); gắn biển tên cơ quan, có biển chỉ dẫn, sơ đồ phòng làm việc để thuận tiện cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác, vệ sinh cơ quan đơn vị hàng ngày đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp nhận phản ánh của Nhân dân về thái độ giao tiếp của CB,CC,VC để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng làm việc và mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của CB,CC,VC.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn