Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Cập nhật ngày: 11/01/2021 17:56:33

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210111062115ngqq.mp4

ĐTO - Ngày 11/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh 

Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên (đang sinh sống trên địa bàn TP.Cao Lãnh); lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp có vốn nhà nước, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Tại các điểm cầu huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn có các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên (đang sinh sống trên địa bàn), Thường trực huyện, thành ủy; Trưởng và Phó trưởng ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện và thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và UBND xã; lãnh đạo các trường phổ thông; Bí thư chi bộ khóm, ấp tham dự hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quán triệt 5 chuyên đề gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng quán triệt nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới 

Đối với chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 là đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư mở rộng các tuyến quốc lộ, các đường cao tốc qua địa bàn tỉnh. Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện và hệ thống giao thông nông thôn hiện có và đầu tư xây dựng các tuyến đường mới phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch.


Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quán triệt nội dung phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025 

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục trong tỉnh, nhất là chất lượng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh. Đẩy mạnh phát triển ngành hàng hoa kiểng và phát huy lợi thế của làng hoa Sa Đéc lan toả ra toàn tỉnh. Phát triển nhanh diện tích trồng cây ăn trái. Tập trung phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của chi bộ đảng...


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/10/2020 tại TP.Cao Lãnh với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị với quyết tâm đưa Đồng Tháp vượt qua khó khăn, thử thách, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, dựa trên sự đoàn kết một lòng của cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà; tính năng động, sáng tạo thực hiện các chủ trương, quyết sách phát triển tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen hồng.


Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XI 

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đề ra.

D.Chinh-P.Lộc

Gửi bình luận của bạn