Hội nghị giao ban trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương

Cập nhật ngày: 03/06/2020 06:56:17

ĐTO - Chiều ngày 1/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ) tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Phan Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn ngành tổ chức XDĐ tập trung thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành việc tổng kết và ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII; cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp, được ghi nhận và đánh giá cao. Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng theo tinh thần Chỉ thị 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy về Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, toàn ngành đã kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tham gia phát biểu, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức XDĐ; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm ở một số địa phương...

Dịp này, đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu một số nội dung về công tác tổ chức XDĐ tại tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp được các cấp ủy trong tỉnh quan tâm, tập trung và đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 31/5/2020, đã có 298/567 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội; có 30 đơn vị tổ chức Đại hội điểm, 27 đơn vị tổ chức Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện của tỉnh phải hoãn lại khoảng 1 tháng. Sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện.

Đồng thời, tỉnh tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; hiện tất cả các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể thêm về quy trình giới thiệu nhân sự mới, nhất là đối với các chức danh chủ chốt.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, tháng 6/2020, toàn ngành tổ chức XDĐ cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII; tham mưu hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cố gắng đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức XDĐ. Thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội các cấp. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về tổ chức XDĐ, chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, gương người tốt, việc tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng về công tác tổ chức cán bộ; nắm vững tình hình chính trị nội bộ; chủ động chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn