Hội thảo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình Hội quán”

Cập nhật ngày: 17/10/2019 15:43:50

http://baodongthap.com.vn/database/video/20191017070521tongket.mp4

ĐTO – Ngày 17/10, Ban Dân Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình Hội quán”. Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, tỉnh và địa phương tham dự.

Quang cảnh hội thảo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình Hội quán

Tại hội thảo, đa số các ý kiến khẳng định sự ra đời của mô hình Hội quán là nhu cầu khách quan, trên hình thức liên kết tự nguyện của người dân, phát huy tính tự quản cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tại mô hình Hội quán, người dân tích cực trao đổi, chia sẻ kỹ thuật mới, hỗ trợ nhau trong sản xuất và kinh doanh; cập nhật thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản; cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Bí thứ Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, mô hình Hội quán ra đời góp phần đưa hình ảnh của Đảng ngày càng đến gần dân hơn, thông qua Hội quán công tác phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các chương trình trọng tâm của tỉnh như: xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, khi tham gia mô hình Hội quán thì người dân là chủ thể quan trọng nhất; chỉ có hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để từng bước khắc phục những khó khăn thách thức cho địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác vận động nhân dân trên địa bàn. Đồng thời trao cho người dân quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, tham gia giao vào quản trị địa phương “cùng xây, cùng hưởng, cùng quản”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền – Viện trưởng Viện Kinh tế đánh giá mô hình Hội quán là một thiết chế đa chức năng mới ở nông thôn

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền – Viện trưởng Viện Kinh tế (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), với vai trò của Viện Kinh tế trong đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển, nhân rộng mô hình Hội quán trên phạm vi toàn quốc; kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển mô hình Hội quán trên cả nước đã ghi nhận ban đầu mô hình Hội quán là trung tâm kết nối cộng đồng, phát huy tính tự quản cộng đồng, tinh thần trách nhiệm của những “Thủ lĩnh cộng đồng”, khắc phục tình trạng người dân trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Mô hình Hội quán được thành lập với phương châm “Chăm chỉ – Tự lực – Hợp tác” trên cơ sở tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân, là một thiết chế đa chức năng mới ở nông thôn.

Đại diện Minh Tâm Hội quán (xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) nói về hiệu quả hoạt động của mô hình tại địa phương

Trước đó, Ban Dân Vận Tỉnh ủy đã tổ chức khảo sát thực tế tại các mô hình Hội quán (mỗi huyện, thị, thành phố chọn 1 xã có mô hình Hội quán), đồng thời nghiên cứu xã hội học, trong đó có những người dân không tham gia mô hình Hội quán ở nơi có mô hình Hội quán. Trên cơ sở khảo sát thực tế, kết quả hội thảo cấp xã và cấp huyện đã tiếp thu nhiều ý kiến đánh giá về thực trạng và tổ chức hoạt động của mô hình Hội quán. Qua các ý kiến cho thấy, mô hình Hội quán góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, bền vững, bảo đảm thu nhập cho người sản xuất, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

D.Chinh – P.Lộc

Gửi bình luận của bạn