Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 05/12/2018 19:24:36

Chiều ngày 5/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, có 60/63 đại biểu (vắng 3 đại biểu) đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có 3 loại phiếu: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.


Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 cán bộ chủ chốt

Cuối giờ chiều, HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, có đại biểu chỉ có tổng số phiếu 59, lý do là có phiếu không hợp lệ.

Theo đó, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 55 phiếu và 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai với 51 phiếu. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Trần Văn Cường – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là 2 người có cùng số phiếu tín nhiệm cao là 50.

Kết quả cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Phan Văn Thắng

55

5

0

2

Trần Anh Dũng

46

11

3

3

Nguyễn Thị Kim Tuyến

50

9

1

4

Trần Văn Hiếu

35

22

2

5

Nguyễn Hữu Đức

31

24

4

6

Bùi Minh Châu

29

24

7

7

Nguyễn Văn Dương

51

8

1

8

Nguyễn Thanh Hùng

37

20

3

9

Châu Hồng Phúc

43

16

1

10

Đoàn Tấn Bửu

47

11

1

11

Phan Văn Nhiều

18

32

10

12

Trương Hòa Châu

20

33

7

13

Ngô Hồng Chiều

19

31

10

14

Nguyễn Hữu Dũng

16

34

10

15

Nguyễn Văn Công

23

30

7

16

Trần Trí Quang

22

31

7

17

Lê Hà Luân

12

36

12

18

Huỳnh Thanh Sơn

25

28

7

19

Bùi Thành Nhơn

25

33

2

20

Nguyễn Ngọc Thương

17

40

3

21

Huỳnh Minh Tuấn

32

27

1

22

Trần Thanh Liêm

20

34

6

23

Nguyễn Lâm Thái Thuận

13

37

10

24

Dương Hồng Lạc

31

27

2

25

Nguyễn Hữu Xuân

24

35

0

26

Phạm Tấn Xiếu

36

23

1

27

Trần Văn Cường

50

10

0

28

Nguyễn Minh Thuấn

47

13

0

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn