Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Cập nhật ngày: 12/04/2019 04:22:41

ĐTO - Sáng 10/4, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc định kỳ với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các Liên hiệp hội về tình hình nhân dân và công tác vận động nhân dân quý 1 năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, báo cáo với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đi vào trọng tâm các vấn đề triển khai, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của BTV Tỉnh ủy, hầu hết Đảng đoàn các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tiến hành sắp xếp, sáp nhập các đầu mối trực thuộc theo hướng tinh gọn, đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các tổ chức chính trị - xã hội tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ số lượng đoàn viên, hội viên hiện có trên địa bàn, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp, tạo nét mới, từng bước có sự chuyển biến. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được thực hiện đảm bảo so với kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 25/3/2019, có 144/144 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội cấp cơ sở, đã tiến hành xong Đại hội điểm cấp huyện tại huyện Cao Lãnh, các đơn vị còn lại tiến hành đại hội dứt điểm trong tháng 5/2019, tiến tới Đại hội cấp tỉnh tháng 7/2019. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đang thực hiện đảm bảo tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng chỉ đạo Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Liên hiệp hội tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Kế hoạch số 139-KH/TU. Lãnh đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 đảm bảo đúng tiến độ. Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn