Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở

Cập nhật ngày: 13/03/2019 05:54:21

ĐTO - Cuộc tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019, có qui mô rất lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi trải rộng, đối tượng và đơn vị điều tra rất nhiều, nội dung phức tạp. Cuộc TĐT này cần huy động lực lượng lớn người vẽ sơ đồ, lập bảng kế, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên và Ban chỉ đạo điều tra các cấp. Do đó công tác tuyên truyền cần chú trọng ở các cấp, ngành, địa phương.

TĐT dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT thứ 5 kể từ khi thống nhất đất nước và là cuộc TĐT đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn: xây dựng mạng lưới điều tra, vẽ sơ đồ, lập bảng kế, thu thập thông tin, kiểm tra số liệu, xử lý, tổng hợp và công bố kết quả TĐT.

Với hình thức thông tin bằng máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh (gọi tắt là CAPI) và hộ dân tự cung cấp thông tin qua phiếu điện tử trực tuyến (Webfomt). Trong đó, chủ yếu là thực hiện bằng điện thoại thông minh chạy trên cả 2 hệ điều hành Android và IOS. Quản lý, giám sát thông qua định vị GPS và trang Web điều hành tác nghiệp từ cấp huyện đến cấp tỉnh và Trung ương.

Để tổ chức tốt cuộc TĐT, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban chỉ đạo các cấp là công tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc TĐT. Từ đó, huy động được các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc TĐT, động viên, khuyến khích tất cả hộ dân tích cực ủng hộ, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho điều tra viên theo qui định.

TN

Gửi bình luận của bạn