Còn nhiều sai sót trong công tác kiểm tra học kỳ 1

Cập nhật ngày: 05/02/2020 05:54:52

DTO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp có kết luận thanh tra về công tác ra đề, in sao đề, tổ chức kiểm tra, chấm thi học kỳ 1 đối với các trường THCS, THPT, Phòng GD&ĐT năm học 2019 - 2020.


Công tác ra đề, in sao đề, tổ chức kiểm tra, chấm thi còn nhiều sai sót (Ảnh: Tư liệu minh họa)

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, các đơn vị đều triển khai, tổ chức thực hiện việc ra đề, in sao, coi kiểm tra, chấm kiểm tra theo hướng dẫn của cấp trên. Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, các Trường THPT nộp câu hỏi đề xuất chưa thực hiện đúng hướng dẫn, nộp qua email chưa đảm bảo tính bảo mật; Trưởng ban coi thi bận đi công tác nhưng không có giấy ủy quyền cho Phó trưởng ban thực hiện; việc in sao còn sai sót, có phân công nhiệm vụ cho Trưởng ban nhưng không tham gia do bận đi học nhưng không có giấy ủy quyền; Trưởng ban không trực tiếp bảo quản đề mà giao cho Phó trưởng ban giữ, không có giấy ủy quyền.

Đối với các Phòng GD&ĐT, các đơn vị quyết định thành lập thêm Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ 1 không có theo quy định; quyết định phân công giám sát in, sao đề kiểm tra; thành lập Ban Chỉ đạo sao in đề kiểm tra quá nhiều thành viên; chưa phân công nhiệm vụ lưu giữ bảo quản đề in sao; có tủ đựng đề thi nhưng không giữ giấy niêm phong buổi trước; thành lập Ban sao in đề kiểm tra ít thành viên.

Đối với các trường THCS, các đơn vị có thêm quyết định thành lập các ban như Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra; quyết định chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội đồng coi kiểm tra là không cần thiết, quy trình ra đề kiểm tra chưa đúng; Trưởng ban giao cho Phó Trưởng ban lưu giữ đề, bài kiểm tra nhưng chưa thể hiện trong phân công nhiệm vụ; Phòng GD-ĐT chỉ đạo cho Phó trưởng ban mang đề đến trường để sao in đề, chưa đảm bảo an toàn, bảo mật.

Qua đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Phòng GD&ĐT rà soát, chỉ đạo các Trường THCS chấn chỉnh tổ chức ra đề kiểm tra, tổ chức in sao đề, coi, chấm kiểm tra. Đồng thời yêu cầu các đơn vị sai sót trong việc ra đề, in sao, coi, chấm kiểm tra phải tổ chức kiểm điểm.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn