Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời kiến nghị của cử tri về đổi mới hoàn thiện nền giáo dục

Cập nhật ngày: 07/05/2019 09:40:47

ĐTO - Cử tri các địa phương có ý kiến việc đổi mới nền giáo dục còn nhiều bất cập về chương trình, sách giáo khoa, về phương pháp giảng dạy...

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sớm đổi mới hoàn thiện nền giáo dục ổn định lâu dài, nhất là sớm sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học một cách toàn diện, cụ thể để áp dụng ngay, mà không cần phải ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ gây chồng chéo, chậm trễ trong việc thực hiện; đồng thời đề nghị luật hóa việc đảm bảo 20% kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị trên như sau:

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, thực hiện Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục tại kỳ họp thứ 5 và trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018).

Hiện nay, Ban soạn thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đang phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

Đối với đề xuất sửa Luật Giáo dục đại học, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong quá trình tổ chức soạn thảo, Ban soạn thảo đã tổ chức đánh giá các quy định tại văn bản dưới luật để luật hóa những quy định được thực hiện ổn định.

Về việc luật hóa việc đảm bảo 20% kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập: hiện nay, tỷ lệ kinh phí dành cho chi hoạt động tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã được quy định tại Quyết định số 46 ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

Trong đó, đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tối đa 82%, chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tối thiếu 18%, tỷ lệ này được áp dụng đối với năm 2017, từng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện thực tế của từng địa phương. Như vậy trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định tỷ lệ chi cho hoạt động giảng dạy và học tập cao hơn là 20% tùy theo điều kiện và khả năng ngân sách của từng địa phương.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn