xã Thường Phước 1

153 hộ được hỗ trợ chuyển đổi sang trồng bắp

Cập nhật ngày: 09/01/2019 05:47:22

Thực hiện theo Quyết định số 4618 của UBND huyện Hồng Ngự về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng bắp cho đến hết vụ đông xuân năm 2018 – 2019, UBND xã Thường Phước 1 đã chi hỗ trợ trên 475 triệu đồng cho 153 hộ dân đã thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp.

Theo đó, cá nhân sẽ được hỗ trợ giống bắp để chuyển đổi trồng trên đất lúa là 3 triệu đồng/ha. Diện tích chuyển đổi được hỗ trợ nằm trong quy hoạch (hoặc kế hoạch) chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vũ Hồ

Gửi bình luận của bạn