Hoạt động khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương

Cập nhật ngày: 21/09/2020 06:02:35

ĐTO - Vừa qua, tại TP.Cao Lãnh, Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020.


Quang cảnh hội nghị

Theo Sở Công Thương, trong giai đoạn 2016-2020, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương đã hỗ trợ thực hiện 5 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp cho 109 doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Tổng nguồn vốn khuyến công Đồng Tháp thực hiện giai đoạn này là 126,8 tỷ đồng, (trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng, khuyến công địa phương hỗ trợ gần 23,8 tỷ đồng, hỗ trợ từ các chương trình khác tại địa phương là hơn 2,6 tỷ đồng); vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn hơn 95,1 tỷ đồng.

Thông qua Chương trình, bước đầu đã hỗ trợ khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và cải tiến công nghệ; góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.


Đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Luận - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, để hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại những hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Trong đó ưu tiên đối với những đề án đổi mới và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất; ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng... trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng, tài nguyên bản địa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Mẫn Nhy

Gửi bình luận của bạn