UBND họp thường kỳ tháng 7

Kiểm điểm công tác đầu tư công

Cập nhật ngày: 07/08/2018 16:00:24

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 7 về kiểm điểm công tác đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương phát biểu tại cuộc họp

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định phân bổ chi tiết tất cả các nguồn vốn đầu tư công năm 2018. Theo đó, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 hơn 4.700 tỷ đồng. Đến ngày 30/7/2018, giá trị giải ngân từ đầu tư công hơn 1.280 tỷ đồng, đạt khoảng 27,08%; nguồn vốn giao bổ sung: 111,627 tỷ đồng, đạt 13,51%.

Nhìn chung, thời gian qua, các sở, ngành tỉnh và địa phương đã có nhiều cố gắng trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Trong đó, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như: Ban Quản lý dự án Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường; huyện Tam Nông; huyện Lai Vung...

Bên cạnh việc thực hiện tốt vẫn còn một số chủ đầu tư, dự án chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, các đơn vị và địa phương đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng việc theo dõi sát tình hình thực hiện của từng công trình, dự án; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn khi thực hiện và cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 để đảm bảo giải ngân cao nhất. Ngoài ra, cần kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án; tăng cường đấu thầu qua mạng; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thi công các công trình trên địa bàn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; thông tin đầy đủ, kịp thời những khó khăn vướng mắc đến cơ quan quản lý để được tháo gỡ...

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Dương, để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư công, các sở, ngành, địa phương cần phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, không “đổ lỗi” cho thủ tục. Về vốn đầu tư, do phải qua rất nhiều khâu, mỗi công đoạn qua rất nhiều ngành, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Về quyết toán vốn đầu tư, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương yêu cầu Sở Tài chính phải báo cáo được danh sách các dự án có vốn đầu tư để xem xét trách nhiệm của các chủ đầu tư; báo cáo danh sách các dự án có vốn đầu tư; chú trọng chuẩn bị ngay đầu tư cho năm 2019 và 2020. Trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án, các chủ đầu tư phải nắm rõ được năng lực của đơn vị tư vấn, đánh giá năng lực tư vấn và nhà thầu.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Bí thư Lê Minh Hoan đề nghị các sở, ngành, địa phương phải chấn chỉnh toàn diện công tác đầu tư công (thất thoát, lãng phí, chất lượng, tiến độ). Phải nhìn rõ những khó khăn hiện tại do bước vào mùa mưa, không được chủ quan, phải chú ý đến yếu tố thời tiết, trượt giá. Trong thực hiện, phải chú trọng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tìm hiểu nguyên tiến độ giải phóng mặt bằng bị chậm; xây dựng tiến độ báo cáo điện tử hàng tuần về các dự án với các chủ đầu tư. Tìm giải pháp để kiểm soát kiểm định được năng lực nhà thầu để giải quyết tốt vấn đề nâng cao chất lượng công trình...

Khánh Phan

Gửi bình luận của bạn