Lai Vung chưa công bố hết dịch tả heo Châu Phi, nhưng một số hộ đã tái đàn

Cập nhật ngày: 18/11/2019 14:55:46

Ngành chức năng huyện Lai Vung chưa công bố hết dịch tả heo Châu Phi vì đàn heo cuối cùng bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi chỉ cách nay 12 ngày. Theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày đàn heo cuối cùng bị nhiễm bệnh thì mới được công bố hết dịch. Dù vậy nhưng ở huyện Lai Vung, một số hộ đã tự ý tái đàn heo, với số lượng từ 500 - 700 con, do người dân nôn nóng heo hơi trên thị trường đang sốt giá.

Ngành chức năng khuyến cáo, người dân chỉ có thể tái đàn sau khi huyện công bố hết dịch và hộ chăn nuôi phải đảm bảo các điều kiện quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: các yêu cầu về bảo vệ môi trường; quan tâm việc mua con giống có nguồn gốc, có giấy chứng nhận kiểm dịch; kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả heo Châu Phi, địa điểm dự phòng tiêu hủy khi có dịch bệnh xảy ra và chỉ được tái đàn khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Những hộ tự ý tái đàn và không đảm bảo các điều kiện tái đàn theo quy định, khi dịch bệnh tiếp tục phát sinh, hộ chăn nuôi phải tự tiêu hủy heo nhiễm bệnh và không được sự hỗ trợ của Nhà nước.

Mỹ Thức

Gửi bình luận của bạn