Đối thoại với dân để giải quyết khiếu nại liên quan đất đai ở TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 08/05/2020 14:47:21

ĐTO - Ngày 8/5, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với các hộ dân có khiếu nại liên quan đến bồi thường đất đai trên địa bàn TP.Cao Lãnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì buổi đối thoại.


UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân khiếu nại liên quan công trình cầu Bà Học

Liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện công trình cầu Bà Học, 2 hộ  Đoàn Minh Cống, Đoàn Minh Kha (ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân) có khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 350.000 đồng/m2 lên 2 triệu đồng/m2; hỗ trợ chi phí san lấp cát số tiền là 80 triệu đồng; nâng mức hỗ trợ di dời ao cá từ 4 triệu đồng lên 30 triệu đồng; nâng giá bồi thường nhà và vật kiến trúc từ hơn 12 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Qua ý kiến trình bày của 2 hộ dân, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng kết luận các yêu cầu của 2 hộ về nâng giá bồi thường, hỗ trợ về đất; hỗ trợ chi phí san lấp cát; nâng mức hỗ trợ di dời ao cá và bồi thường nhà, vật kiến trúc là không phù hợp theo quy định do UBND TP.Cao Lãnh áp giá bồi thường, hỗ trợ đúng quy định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với nội dung trình bày của 2 hộ về phạm vi giải phóng mặt bằng vướng vào góc nhà của ông Kha nhưng chưa được bồi thường và ông Cống yêu cầu được giao 1 nền đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá do gia đình ông bị thu hồi đất 2 lần để thực hiện dự án cụm dân cư Bà Học và công trình cầu Bà Học, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng giao UBND TP.Cao Lãnh kiểm tra, rà soát một số chi tiết, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp các bà: Trần Thị Liêu (ngụ xã Tịnh Thới), Võ Thị Hương Hoa (ngụ phường Mỹ Phú), Phạm Thị Trường An (ủy quyền cho Phạm Văn Hùng) ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, khiếu nại liên quan việc thu hồi đất thực hiện công trình đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa.

Các hộ yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất trồng lúa từ hơn 300.000 đồng/m2 lên 1,1 triệu đồng/m2; nâng giá bồi thường đất ở tại đô thị từ gần 7,8 triệu đồng/m2 lên 25 triệu đồng/m2 hoặc đổi đất khác bằng với diện tích đất đã thu hồi;  nâng giá bồi thường đất ở từ 2,4 triệu đồng/m2 lên 6 triệu đồng/m2; đất trồng cây lâu năm từ 300.000 đồng/m2 lên 900.000 đồng/m2.

Qua ý kiến của các hộ dân và kết quả kiểm tra của ngành chức năng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng kết luận việc khiếu nại yêu cầu của các bà: Trần Thị Liêu, Võ Thị Hương Hoa, Phạm Thị Trường An về nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất ở, đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa hoặc đổi đất khác là không phù hợp quy định. Các quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh là phù hợp. UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn