• Sở Y tế - Lá cờ đầu trong công tác cải cách hành chính
  • 30/04/2020
  • ĐTO - Cùng với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh, Sở Y tế xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động chuyên môn. Bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả tập thể, Sở Y tế đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, vươn lên thành “lá cờ đầu” về thực hiện CCHC trong khối các sở, ngành tỉnh năm 2019.
Xem tin đã đăng theo ngày: