Nguyên trưởng phòng và thủ quỹ sắp hầu tòa vì thiếu trách nhiệm và tham ô tài sản

Cập nhật ngày: 12/01/2019 07:14:48

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử 2 bị can Võ Hồng Mẫn (SN 1975, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lý Thị Thúy (SN 1981, nguyên Thủ quỹ Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng) về tội tham ô tài sản.


Bị can Võ Hồng Mẫn

Theo ngành chức năng, trong quá trình làm thủ quỹ và kế toán tại Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng, bị can Lý Thị Thúy đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách và kinh phí khen thưởng. Trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Tân Hồng (Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực) được duyệt cấp kinh phí để tổ chức bầu cử gần 2 tỷ đồng. Năm 2016, UBBC huyện Tân Hồng đã tạm ứng của UBBC tỉnh số tiền 200 triệu đồng. Trong lúc chờ kinh phí UBBC tỉnh cấp, UBND huyện Tân Hồng cho Phòng Nội vụ tạm ứng số tiền hàng trăm triệu đồng để chi cho hoạt động bầu cử.

Đến ngày 19/4/2016, UBBC tỉnh cấp kinh phí cho UBBC huyện Tân Hồng, ông Đinh Ngọc Tâm - Trưởng Phòng Nội vụ, ông Huỳnh Thành Nhân - kế toán lập thủ tục rút tiền mặt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và giao cho Lý Thị Thúy - thủ quỹ nhận. Khi làm thủ tục rút tiền, Nhân đã lập thủ tục nộp hoàn tạm ứng cho ngân sách huyện Tân Hồng 350 triệu đồng giao cho Thúy để thực hiện nộp. Tuy nhiên, Thúy không nộp hoàn tạm ứng mà chiếm đoạt số tiền trên.

Cuối tháng 10/2016, do có thay đổi về nhân sự tại Phòng Nội vụ, nên ông Võ Hồng Mẫn với chức vụ là Trưởng phòng đã ra quyết định phân công Lý Thị Thúy làm kế toán trong thời gian chờ biên chế mới, phân công Nguyễn Thị Ngọc Linh làm thủ quỹ trong cuộc họp cơ quan (không ra quyết định). Khi được UBND huyện Tân Hồng duyệt cấp bổ sung kinh phí để hoàn tạm ứng số tiền gần 850 triệu đồng, Mẫn đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Linh - thủ quỹ sau mỗi lần rút tiền về đưa lại cho Lý Thị Thúy - kế toán quản lý để nộp hoàn tạm ứng.


Bị can Lê Thị Thúy

Việc Mẫn chỉ đạo thủ quỹ phải giao tiền cho kế toán là Lý Thị Thúy giữ là sai quy định và Mẫn không tổ chức kiểm tra việc Thúy nộp hoàn tạm ứng. Khi UBND huyện Tân Hồng mời họp xử lý nợ tạm ứng, Mẫn tiếp tục không kiểm tra để phát hiện hành vi chiếm đoạt của Thúy.

Cụ thể, cuối tháng 12/2016, Mẫn hỏi về việc nộp tạm ứng cho UBND huyện Tân Hồng thì Thúy trả lời “đã nộp hoàn tạm ứng xong rồi”, nhưng Mẫn không tổ chức kiểm tra. Giữa tháng 3/2017, UBND huyện Tân Hồng tiếp tục mời họp xử lý nợ tạm ứng, Mẫn tin theo Thúy báo “đã nộp hoàn tạm ứng xong rồi, nhưng sai tài khoản với Kho bạc, đang điều chỉnh”, không tổ chức kiểm tra. Đến giữa tháng 4/2017, khi Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính làm việc có yêu cầu Thúy đã cung cấp 2 giấy nộp hoàn tạm ứng khống cho Đoàn và cung cấp chứng từ nộp hoàn tạm ứng để đối phó sai phạm về tài chính.

Như vậy, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng, chủ tài khoản, bị can Võ Hồng Mẫn thực hiện sai nguyên tắc tài chính kế toán, phân công bị can Thúy là kế toán quản lý tiền mặt, nhưng thiếu trách nhiệm không kiểm tra chứng từ và quỹ tiền mặt, tạo sơ hở cho bị can Thúy chiếm đoạt số tiền kinh phí của ngân sách huyện cấp bổ sung để hoàn tạm ứng gần 850 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, trong quá trình điều tra và truy tố, các bị can, cá nhân có liên quan đã nộp tổng số tiền hơn 840 triệu đồng để trả ngân sách, khắc phục hậu quả. Do đó, số tiền mà bị can Thúy phải bồi thường cho Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng giảm xuống còn gần 568 triệu đồng.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn