Triển khai các văn bản pháp luật mới

Cập nhật ngày: 14/09/2018 05:46:18

ĐTO - Sáng 12/9, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 cho lãnh đạo và công chức phụ trách công tác pháp chế hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới và quan trọng về luật như: Luật An ninh mạng; Luật Quốc Phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, ti sản nh nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm được những nội dung quan trọng của các Luật mới, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục pháp luật phù hợp với từng cấp, từng ngành và địa phương.

Sở Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp xác định việc triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành là nhiệm vụ quan trọng, cần quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ và tiết kiệm.

K.N

Gửi bình luận của bạn