Triển khai các văn bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 06/06/2019 15:24:24

ĐTO - Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến triển khai các văn bản của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Các đồng chí Phan Bá – Vụ Trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tham dự.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đối với Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thì trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Đồng thời, trực tiếp thực hiện việc tiếp dân, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo thẩm quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân…

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn