Đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh

Cập nhật ngày: 04/12/2019 06:30:11

ĐTO - Sở Y tế tỉnh vừa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu, chủ động liên hệ các cơ sở kinh doanh thuốc để được cung ứng. Trong trường hợp không lựa chọn được nhà thầu cung cấp thuốc thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, các cơ sở y tế có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 để mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

PV

Gửi bình luận của bạn