Hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020

Cập nhật ngày: 23/11/2020 09:27:51

ĐTO - Những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng cao, các biện pháp phòng, chống, phê phán, lên án hành vi BLGĐ đã và đang triển khai ở cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. Số vụ BLGĐ có xu hướng giảm, nhận thức của người dân đang dần thay đổi theo hướng tích cực và xuất hiện những tấm gương điển hình, tiên tiến. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập như: tình trạng BLGĐ còn diễn ra ở nhiều nơi với các đối tượng khác nhau; tính chất của các vụ BLGĐ ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường. BLGĐ đã và đang ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, an ninh, trật tự xã hội, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Tình trạng trên do nhiều cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống BLGĐ. Việc tuyên truyền văn hóa ứng xử, phòng, chống BLGĐ chưa thường xuyên, phong phú và sâu rộng. Cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa có cộng tác viên về gia đình ở cơ sở.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020, Sở Y tế Đồng Tháp cũng đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc ngành y tế thực hiện kế hoạch số 125/KH-SYT với chủ đề: “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em”. Các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12/2020 với nhiều hoạt động như: tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương bằng nhiều hình thức (treo băng-rôn, khẩu hiệu, pa-no, áp-phích tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tuyên truyền trên các trang webst của đơn vị...); tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về các nội dung liên quan đến Tháng hành động, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và một số nội dung khác như: tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho cán bộ y tế và người dân trong cộng đồng.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

NH

Gửi bình luận của bạn