Số: 143/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 9 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/09/2018 10:14:37

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:

1.1/ Tài sản đứng tên ông Cao Đắc Thành và bà Lê Thị Út. Tọa lạc xã An Nhơn, huyện Châu Thành. Gồm:

* Quyền sử dụng đất diện tích 2.379m2 (CLN) + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 355.040.000đ.

* Quyền sử dụng đất diện tích 1.020m2 (CLN); 200m2 (ONT) + Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính diện tích 99,2m2. Kết cấu: Khung, cột BTCT, nền gạch tàu, mái tol firo xi măng + Nhà phụ diện tích 44,8m2 + Nhà vệ sinh + Bồn nước + Đường đi + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 314.673.700đ.

1.2/ Tài sản đứng tên ông Hồ Hữu Khoa. Tọa lạc: ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 905m2 (CLN – Trong đó có 41m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường đá) + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 121.810.500đ.

1.3/ Tài sản đứng tên ông Nguyễn Thanh Bảo. Tọa lạc: xã An Khánh, huyện Châu Thành. Gồm: Quyền sử dụng đất (ONT) diện tích 927m2 + Công trình xây dựng gồm: Nhà chính diện tích 103,7m2. Kết cấu: Khung gỗ tạp xẻ vuông, đòn tay gỗ nhóm III, vách ván tạp + tol kẽm, nền lát gạch tàu và láng xi măng, mái tole sóng vuông + Nhà phụ diện tích 29,75m2 + Nhà kho tạm diện tích 23,36m2.+ Nhà vệ sinh + Chuồng heo + Hồ nước + Sân + Hàng rào (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).  Giá khởi điểm: 645.966.535đ.

1.4/ Tài sản đứng tên ông Lê Liêm Chính. Tọa lạc ấp Hòa An, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành. Gồm: Quyền sử dụng đất (CLN) diện tích 651m2 + Cây trồng + Nhà chính diện tích 139,03m2. Kết cấu: Móng, cột, dầm, khung BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái lợp tole sóng vuông + Nhà sau diện tích 41,2m2 + Nhà cũi diện tích 13,16m2 + Sân dal diện tích 21,1m2 + Sân gạch tàu diện tích 110,5m2 + Hàng rào diện tích 32,16m2. Giá khởi điểm: 244.284.681đ.

1.5/ Quyền sử dụng đất diện tích 1.561m2 (CLN) + Công trình xây dựng + Cây trồng, đứng tên ông Đinh Phúc Thiện. Tọa lạc: Ấp Đông, xã Tân Bình, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 219.667.679đ.

1.6/ Tài sản đứng tên bà Nguyễn Thị Bé Mười. Tọa lạc: Ấp Đông, xã Tân Bình, huyện Châu Thành. Gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 1.913,1m2(CLN – đã trừ đi phần mồ mã 10,9m2) + Công trình xây dựng nhà ở + Cây trồng. Giá khởi điểm: 233.591.280đ.

1.7/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Nguyễn Văn Hung. Tọa lạc: Ấp Tân Qưới, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. Gồm:

- Thửa 349 diện tích 3.422m2 (LUC). Giá khởi điểm: 181.141.285đ.

- Thửa 1597 diện tích 1.028m2(CLN) + Cây trồng. Giá khởi điểm: 86.870.770đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung:

2.1/ Quyền sử dụng đất diện tích 717m2 (CLN) + Cây trồng trên đất, đứng tên hộ ông Diệc Thanh Quan. Tọa lạc ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 126.342.000đ.

2.2/ Tài sản đứng tên ông Ngô Minh Đoan (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Gồm:

* Quyền sử dụng đất diện tích 300m2 (ONT) và 525,5m2 (CLN) + Công trình xây dựng: Nhà chính: Cấp 4, 01 trệt, diện tích xây dựng 104,55m2, khung cột BTCT, xà gồ thép, tường xây, nền đất, mái tole sóng vuông + Nhà phụ, diện tích xây dựng 76,5m2 + Nhà vệ sinh. Giá khởi điểm: 412.094.600đ.

* Quyền sử dụng đất diện tích 5.305m2 (LUC). Giá khởi điểm: 437.397.300đ.

* Quyền sử dụng đất diện tích 3.519m2 (LUC). Giá khởi điểm: 273.074.400đ.

* Quyền sử dụng đất diện tích 482m2 (LUC). Giá khởi điểm: 49.250.000đ.

2.3/ Tài sản đứng tên hộ ông Phùng Văn Giang: Quyền sử dụng đất 400m2 (ONT); 371m2 (CLN) + Cây trồng + Công trình xây dựng (Nhà ở cấp 4). Tọa lạc: ấp Tân Qưới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 223.523.417đ.

2.4/ Tài sản đứng tên ông Huỳnh Minh Hải. Tọa lạc ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 89m2 (ONT); 45,7m2 (CLN). Giá khởi điểm: 296.431.809đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc:

3.1/ Tài sản của ông Vương Tái Húy (vợ là bà Trầm Thanh Ngọc – đã chết). Tọa lạc: Phường 1, thành phố Sa Đéc. Gồm:

* Quyền sử dụng đất diện tích 463,8m2 (ODT) + Nhà ở gia đình 1: diện tích sử dụng 173,9m2. Kết cấu: Móng, đà, cột BTCT, nền lót gạch ceramic + Nhà bếp + 02 Mái tôn xi măng nhà sau + Mái tôn trước nhà + Sân Nền + Hàng rào + Phần không kê biên: Nhà ở gia đình 2: diện tích sử dụng 202,6m2. Kết cấu: Móng, đà, cột BTCT. Nền lát gạch ceramic. Giá khởi điểm: 5.515.292.350đ.

3.2/ Tài sản đứng tên hộ bà Võ Thị Hồng Cẩm. Tọa lạc số 15 lô B – KDC Phú Long, ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc. Gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 75m2 (ONT) + Quyền sở hữu nhà ở, cấp 4, 02 tầng, diện tích xây dựng 75m2, diện tích sàn 154,5 m2. Kết cấu: Khung – sàn BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tol (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 505.795.000đ.

4/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò:

4.1/ Tài sản đứng tên bà Nguyễn Thị Liền. Gồm: Quyền sử dụng đất theo trích lục tổng diện tích 2.083,5m2 {gồm 242,6m2 (SKC), 1.840,9m2 (CLN)} + Tài sản trên đất gồm: Nhà xưởng: Diện tích 1.154,37 m2 + Nhà làm việc: Diện tích 17,64 m2 + Nhà ăn và nhà vệ sinh: Diện tích 36,29 m2 + 02 trụ điện + Cây trồng. Tọa lạc: Ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Giá khởi điểm: 2.580.091.031đ.

4.2/ Tài sản đứng tên ông Nguyễn Quốc Trung. Tọa lạc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Gồm: Quyền sử dụng đất theo diện tích 3.496m2 (LUC). Giá khởi điểm: 342.608.000đ.

4.3/ Tài sản tọa lạc tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, gồm:

* QSDĐ đứng tên hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thũy: Diện tích 967,7m2 (CLN) + 200m2 (ONT) + 1.229m2 (LUC); QSDĐ đứng tên hộ ông Nguyễn Văn Bảnh: Diện tích 367,1m2 (CLN) + 286,7m2 (LUC).

* Công trình xây dựng trên đất: Nhà ở cấp 4 diện tích 82,8m2; Phòng Karaoke diện tích 36,6m2. Kết cấu: Móng, cột, đà BTCT, nền gạch Ceramic, mái tol sóng vuông + Hàng rào + Mái che + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 795.575.000đ.

5/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh:

Tài sản tên hộ bà Nguyễn Thị Út Chính. Tọa lạc: Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh. Gồm:

* Quyền sử dụng đất diện tích 125m2 (ONT). Giá khởi điểm: 725.000.000đ.

6/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng:

Tài sản của ông Lâm Văn Phé và bà Trần Thị Kiệp. Tọa lạc ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Gồm: Quyền sử dụng đất trồng cây ăn quả (thực tế đã thay đổi hiện trạng thành đất ao, nuôi trồng thủy sản) diện tích 1.356m2 + Cây trồng. Giá khởi điểm: 60.670.983đ.

- Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 07/9/2018 đến 15 giờ ngày 25/9/2018.

- Nhận hồ sơ: Ngày 25, 26 và đến 15 giờ ngày 27/9/2018. Tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm và nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 28/9/2018.

            Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản. 

Gửi bình luận của bạn