Số: 88/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 26/06/2019 14:32:56

 Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, như sau:

a. Tại thị trấn Sa Rài:

 - Đất Trạm Y tế cũ, QSDĐ (ODT); Số thửa 39; Tờ bản đồ số 43. Diện tích: 720,7 m2

 Giá khởi điểm: 3.646.742.000đ

 - Đất công cặp nhà cô Phượng, QSDĐ (ODT); Số thửa 35; Tờ bản đồ số 43. Diện tích: 53,6 m2. Giá khởi điểm: 67.536.000đ

b. Tại xã An Phước: QSDĐ (ONT)

 - Thửa 203; TBĐ 57. Diện tích: 107,7 m2. Giá khởi điểm: 64.620.000đ

 - Thửa 204; TBĐ 57. Diện tích: 108,0 m2. Giá khởi điểm: 64.800.000đ

 - Thửa 205; TBĐ 57. Diện tích: 99,0 m2. Giá khởi điểm: 59.400.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 26/6/2019 đến 15 giờ ngày 17/7/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 17, 18 và đến 15 giờ ngày 19/7/2019.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 22/7/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 * Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng. Điện thoại: 0277 3831 709 (trong giờ hành chính).

Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn