Số: 70/TB-ĐG , Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 23/05/2019 05:58:04

* Đấu giá cho thuê QSDĐ, diện tích 109.891,4m2, đất nuôi trồng thủy sản. Tọa lạc xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

+ Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 02, diện tích 50.689,9m2.

+ Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích 59.201,5m2.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 20 năm (Hai mươi năm) ổn định 10 năm, nộp tiền thuê đất hàng năm, từ năm thứ 11 sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp với thực tế.

- Người trúng đấu giá hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 15.053.310.000đ cho Công ty Cổ phần thủy sản số 4.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Phải có nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đảm bảo đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án.

- Người trúng đấu giá phải thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông, cấp thoát nước cho vùng nuôi sản xuất phía trong (phải có thỏa thuận với vùng nuôi phía trong)

Giá khởi điểm: 2.300đồng/m2/năm

Thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 22/5/2019 đến 15 giờ ngày 05/6/2019

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 5 và đến 15 giờ ngày 6/6/2019 (Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm).

*Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 7/6/2019 tại Hội trường UBND huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn