Số: 225/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 06/12/2019 08:40:55

1/ Dự án Khu dân cư thị trấn Thanh Bình:

 * QSDĐ (ODT), thửa 177 (nền góc) tờ bản đồ 31, diện tích 93,1m2. Giá khởi điểm: 513.912.000đ.

 2/ Dự án mở rộng chợ Bình Tấn:

* QSDĐ (ONT), lô D, tờ bản đồ số 10:

- Thửa 16 (nền góc), diện tích 103m2. Giá khởi điểm: 440.325.000đ.

- Thửa 16, 17, 18, 19, 20; diện tích 80m2/nền. Giá khởi điểm: 228.000.000đ/nền.

3/ Dự án Khu hành chính xã Tân Bình:

* QSDĐ (ONT), tờ bản đồ số 1: Thửa số 09, 10, 13, 16, 19, 22, 23; diện tích 90m2/nền.  Giá khởi điểm: 216.000.000đ/nền.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/12/2019 đến 15 giờ ngày 24/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 26/12/2019.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 27/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (trong giờ hành chính). Điện thoại: 0277. 3833856. (Hoặc Cường: 0947427437).

            * Truy cập:www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản. 

Gửi bình luận của bạn