Số: 126/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/09/2020 10:56:22

1. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường THPT TP.Sa Đéc. (Thời gian khai thác 03 năm học kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/8/2023) gồm. Căn tin: Giá khởi điểm: 232.200.000đ/năm học; Nhà giữ xe: Giá khởi điểm: 121.545.000đ/năm học; Quầy phôtô: Giá khởi điểm: 40.500.000đ/năm học; Sân cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ: Giá khởi điểm: 54.000.000đ/năm học.

2. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường THPT Cao Lãnh 2, huyện Cao Lãnh, năm học 2020-2025 (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/8/2025) gồm Căn tin: Giá khởi điểm: 450.000.000đ; Nhà giữ xe: Giá khởi điểm: 350.000.000đ; Quầy phôtô: Giá khởi điểm: 30.000.000đ; Quầy VP phẩm: Giá khởi điểm: 20.000.000đ.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/9/2020 đến 15 giờ ngày 25/9/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 25, 28 và đến 15 giờ ngày 29/9/2020 tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ; 150.000đ/hồ sơ; 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 30/9/2020 tại Trường THPT TP.Sa Đéc và Trường THPT Cao Lãnh 2.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường THPT TP.Sa Đéc. ĐT: 02773861343; Trường THPT Cao Lãnh 2. ĐT: 02773910014 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

Gửi bình luận của bạn