Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 28/06/2020 05:40:14

ĐTO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đối tượng quy hoạch gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN (hay còn gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo quy định tại Điều 5 Luật GDNN năm 2014), không bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm. Các cơ sở GDNN được phân loại theo 3 loại hình: các cơ sở công lập, các cơ sở tư thục và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt, với các loại hình cơ sở đa dạng, đủ quy mô, năng lực đào tạo nghề theo hướng ứng dụng, thực hành; cải thiện chất lượng đào tạo, hiệu quả đào tạo, góp phần nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, nâng cao năng suất lao động; tuân theo quy luật cung - cầu một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ tay nghề, kỹ thuật cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Nội dung chính của quy hoạch bao gồm: phân tích, đánh giá thực trạng mạng lưới cơ sở GDNN; dự báo xu thế phát triển và xây dựng kịch bản phát triển trong công tác GDNN và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN; đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực GDNN; những cơ hội và thách thức đối với quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN; xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở GDNN trong thời kỳ quy hoạch; phương án phát triển mạng lưới cơ sở GDNN; định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở GDNN và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

PV

Gửi bình luận của bạn