Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Cập nhật ngày: 06/10/2019 14:55:10

ĐTO - UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật (PL) bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, nâng cao khả năng quản lý và thực thi PL về quyền tác giả, quyền liên quan, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương; 70% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi PL về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các cá nhân, tổ chức về trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý và thực thi PL về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh có cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm quản lý và thực thi PL về quyền tác giả, quyền liên quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi PL về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ…

Đề án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi PL về quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

PV

Gửi bình luận của bạn