Triển khai nhân rộng mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng

Cập nhật ngày: 15/05/2020 10:07:06

ĐTO - Từ kết quả đạt được sau thời gian thí điểm thực hiện, năm 2020, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhân rộng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn triển khai mô hình; trong đó chú trọng những địa bàn có phát sinh nhiều tội phạm ma túy, đối tượng sử dụng ma túy và nghiện ma túy để triển khai.

Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí bảo đảm tổ chức triển khai mô hình đạt hiệu quả; tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chính sách, pháp luật mới ban hành trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, kết hợp giữa truyền thông đại chúng và vận động trực tiếp, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn phát sinh người nghiện mới. Công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người nghiện ma túy phải gắn với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm giúp cho người sau cai nghiện có thu nhập ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tỉnh và các địa phương. Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mở rộng hình thức cai nghiện ma túy, thu hút nhiều người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện; vận động các bệnh viện công lập, tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa lĩnh vực quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng.

Công an tỉnh đấu tranh trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, không để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, tụ điểm nóng về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp, nhất là Công an cấp xã thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề nghị xử lý người nghiện ma túy theo quy định, góp phần kéo giảm tội phạm và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện hướng dẫn các Trạm y tế cấp xã phối hợp với tổ công tác cai nghiện trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện, cơ sở cai nghiện ma túy.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”; phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đặc biệt, chú trọng việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm về ma túy.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chọn các xã, phường, thị trấn có tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp để tổ chức triển khai nhân rộng mô hình; chỉ đạo UBND cấp xã tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thí điểm mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” tại 3 xã: Mỹ Tân, (TP.Cao Lãnh); Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) và An Bình A (TX.Hồng Ngự) với mục đích nhằm kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Qua đánh giá kết quả triển khai mô hình tại 3 xã, đã tiếp cận được 243 người sử dụng trái phép, người nghiện ma túy. Sau khi tiến hành tư vấn, phân loại quản lý, giáo dục, giúp đỡ đã có 88 người trong diện quản lý có chuyển biến tích cực, không còn sử dụng ma túy, (chiếm hơn 36%). Mô hình được đánh giá đạt hiệu quả cao, cần triển khai nhân rộng.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn