UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục của dự án

Cập nhật ngày: 02/08/2020 06:22:23

ĐTO - Người dân TP.Cao Lãnh có ý kiến phản ánh khu đất trống cạnh nhà công vụ phường Mỹ Phú bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí đất đai và mất mỹ quan đô thị. Người dân kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý có kế hoạch khai thác, sử dụng đất hiệu quả.

UBND tỉnh cho biết, phần diện tích đất trống có vị trí nằm cạnh khu nhà công vụ phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh có diện tích khoảng 2ha, là một phần diện tích trong tổng diện tích đã được UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) để quản lý phát triển quỹ nhà đất với diện tích hơn 74.000m2.

Ngày 20/7/2005, UBND tỉnh phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở công vụ xã Mỹ Trà tại Quyết định số 1215. Theo đó, khu nhà ở công vụ gồm: Khối A, khu biệt thự (khu D) và nhà song lập (khu E). Trước đây, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khối A theo dự án được duyệt.

Ngày 9/1/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú tại phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh. Đến ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 453 phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đến nay, các cơ quan chuyên môn đang hoàn chỉnh các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục của dự án đúng theo quy định pháp luật.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn