Đã kiến nghị đơn giản hóa 311 thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 13/11/2022 06:03:02

ĐTO - Thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chọn Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng là các cơ quan rà soát điểm. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tự tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định.

Để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành tập huấn cho các công chức có liên quan của 2 cơ quan được chọn làm điểm để các cơ quan tiến hành rà soát đạt chất lượng, đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Kết quả rà soát đã kiến nghị đơn giản hóa 311/1.763 thủ tục, đạt 17,64% tổng số thủ tục hành chính của tỉnh. Tổng chi phí tiết kiệm sau khi rà soát (dự kiến) là trên 34 tỷ đồng/năm.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn