Khắc phục việc chậm trễ và nâng cao chất lượng phục vụ để tạo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức

Cập nhật ngày: 17/10/2022 10:24:47

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân. Theo đó, trong tháng 9/2022, qua hệ thống Tổng đài 1022, có 24 phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC bị trễ hạn, quá hạn, phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức, các vướng mắc về quy định hành chính và 27 phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý từ cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, có 3 phiếu đánh giá chưa hài lòng hoặc thông tin phản hồi là chưa hữu ích đối với người hỏi, người phản ánh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC bị trễ hạn, quá hạn, phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức, các vướng mắc về quy định hành chính tổ chức phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nội dung phản ánh đối với các phản ánh về thái độ, hành vi của công chức.

Đối với các phản ánh trễ hạn/quá hạn giải quyết TTHC, các vướng mắc về quy định hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra lại nội dung phản ánh và báo cáo kết quả. Báo cáo phải nêu rõ hồ sơ giải quyết có trễ hạn/quá hạn so với quy định không, nếu chậm trễ thì trễ tại bộ phận giải quyết nào so với quy trình nội bộ đã được phê duyệt, nguyên nhân và hướng giải quyết.

Đối với các phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xử lý nhanh các phản ánh và báo cáo kết quả giải quyết. Đối với các phiếu đánh giá chưa hài lòng hoặc thông tin phản hồi là chưa hữu ích đối với người hỏi, người phản ánh (trừ các phiếu không hài lòng có nguyên nhân từ phía người phản ảnh không phù hợp với quy định chung), các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo giải trình nội dung xử lý theo phân công, trong đó, nêu giải pháp khắc phục hoặc nâng cao chất lượng phục vụ để hướng đến sự hài lòng cao nhất của cá nhân, tổ chức.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn