Quan tâm công tác chuyển đổi số, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 24/08/2022 13:26:51

ĐTO - Vừa qua, Đoàn kiểm tra cải cách hành (CCHC) tỉnh đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến để thông qua kết quả kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của 12 huyện, thành phố và 8 sở, ngành. Qua đó, Đoàn kiểm tra tập trung chỉ ra mặt hạn chế để giúp các địa phương, đơn vị có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác CCHC.

Cụ thể, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác CCHC, một số sở, ngành, địa phương chưa có mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); một số địa phương xây dựng nhiều mô hình mới nhưng khi thực hiện không tổ chức đánh giá tính hiệu quả. Bà Hồ Thị Kiều Diễm - chuyên viên Phòng CCHC và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ cho biết: “Các xã, phường cần rà soát, đánh giá lại tính hiệu quả của các mô hình giải quyết TTHC, tổ chức nhân rộng các mô hình hay, tiện ích để phục vụ tổ chức, công dân”. Ông Phan Anh Trung - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường nhận xét, việc lập sổ theo dõi hồ sơ của một số địa phương còn chưa đúng quy định; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ còn ghi thiếu ngày, giờ giao nhận hồ sơ và ký tên chưa đầy đủ; việc giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử còn trễ hẹn.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, việc ban hành văn bản CCHC của một số huyện, thành phố còn rập khuôn từ tỉnh đến cấp huyện, có địa phương áp dụng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp xã. Một số địa phương tiếp nhận và giải quyết TTHC một số lĩnh vực chưa đúng vì không quan tâm cập nhật văn bản hướng dẫn mới, từ đó, người dân phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

Ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC tỉnh cho biết, một số địa phương, đơn vị thực hiện còn chậm việc chuyển đổi số trong CCHC; các mô hình kết hợp với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa phát huy hiệu quả, số lượng hồ sơ còn thấp; việc thực hiện chữ ký số trên môi trường mạng áp dụng chưa đều khắp; công tác rà soát, tham mưu cho UBND cấp huyện trong giải quyết TTHC chưa mạnh; công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn chậm; việc kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC chưa hoàn thiện, nhất là trong thông báo kết quả kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.

Ông Nguyễn Đức Trí - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự cho biết, trong cuộc họp thông qua kết quả kiểm tra công tác CCHC, huyện được các thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra những hạn chế để giúp cho địa phương tìm ra hướng khắc phục. Qua đánh giá, nhận xét của Trưởng đoàn kiểm tra, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch tham mưu cho UBND huyện giải pháp khắc phục hạn chế. Đồng thời, huyện kiến nghị các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn của huyện sớm khắc phục tồn tại, hạn chế.

Ông Phan Văn Hợp - Trưởng đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị, trong những tháng cuối năm 2022, các huyện thành phố cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC sâu rộng từ cấp huyện đến cấp xã. Đặc biệt, sớm khắc phục những hạn chế đã được các thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra để sớm xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện. Các địa phương cần quan tâm đến công tác chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và thực hiện chữ ký số trên môi trường mạng; tăng cường hướng dẫn công dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Lãnh đạo các địa phương cần quan tâm kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã phụ trách CCHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức tham gia trực tiếp vận hành công việc để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của địa phương.

Đối với các sở, ngành, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành duy trì và phát huy tốt những kết quả đạt được, có biện pháp khắc phục sớm nhất các nội dung, công việc còn hạn chế nhằm bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong năm. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC; tiến hành rà soát các nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch CCHC để đề ra giải pháp thực hiện đạt kết quả...

Ngoài ra, các đơn vị đã được kiểm tra tập trung đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên theo dõi tình hình xử lý hồ sơ trên phần mềm. Đồng thời tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn