Quan tâm thực hiện chữ ký số trên môi trường mạng

Cập nhật ngày: 17/08/2022 16:57:28

ĐTO - Ngày 17/8, ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến để thông qua kết quả kiểm tra CCHC năm 2022 của 3 huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Châu Thành và TP Sa Đéc.


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh thông qua kết quả kiểm tra của 3 huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Châu Thành  và TP Sa Đéc

Về ưu điểm, các địa phương được kiểm tra có niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực ngành; tiếp nhận và giải quyết TTHC đúng thẩm quyền theo quy định; thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giải quyết TTHC; thực hiện tốt việc giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử. Bên cạnh đó, các địa phương đã thành lập đoàn đi kiểm tra CCHC đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của bộ, ngành.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế của các địa phương như: chưa lập sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận tại UBND cấp xã; việc giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử còn trễ hẹn; chưa mở sổ theo dõi hồ sơ liên thông cấp huyện chuyển xuống cấp xã. Các địa phương có ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC nhưng việc tổ chức thực hiện chưa đến nơi đến chốn; văn bản ban hành còn rập khuôn, áp dụng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp xã.

Ông Phan Văn Hợp - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận các địa phương đã xây dựng và thực hiện các mô hình giải quyết TTHC và quan tâm chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị các địa phương sớm khắc phục những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm công tác tuyên truyền nhiệm vụ CCHC; công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục; kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã đang làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Phan Văn Hợp đề nghị, các tháng còn lại của năm 2022, các địa phương cần rà soát, cập nhật những văn bản hướng dẫn mới để thực hiện đúng quy định; quan tâm thực hiện chữ ký số trên môi trường mạng; sắp xếp lại bộ máy thực hiện giải quyết TTHC; giám sát nội bộ lẫn nhau để sớm khắc phục hạn chế.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn